Danish Superliga

Sådan foregår et spillerskifte

Skrevet 21. januar 2019

Et skifte fra en dansk til en anden

Et klubskifte er i praksis en overførsel af spillerens elektroniske spillercertifikat til en anden klub. Skiftet sker, når modtagerklubben har anmodet den afgivende klub om at overføre spillerens certifikat i KlubOffice, og afgivende klub godkender overførslen. Certifikatet kan alene tilbageholdes, i det tilfælde spilleren er i restance med op til seks måneders kontingent. Først når modtagerklubben har registreret overførslen af spillercertifikatet, er spilleren spilleberettiget i Herre-DM for sin nye klub, forudsat at han opfylder de øvrige betingelser for spilleberettigelse, herunder at han ikke har nogen uafsonede karantæner eller optjente karantænepoints.

Det er til enhver tid modtagerklubbens ansvar at sikre sig, at spilleren er spilleberettiget.

 

Et skifte fra en udenlandsk klub til en dansk klub

Et professionelt klubskifte er i praksis en overførsel af spillerens certifikat. FIFA behandler anmodninger om internationale klubskifter.

Når en professionel spiller bliver solgt eller udlejet af en udenlandsk klub til en dansk klub, skal begge klubber indtaste en række oplysninger i TMS (Transfer Matching System), herunder datoen for skiftet, et eventuelt transferbeløbs størrelse og forfaldstidspunkt mm. Disse beløb skal matche hinanden, for at transferen kan fortsætte. Derudover skal der uploades en række dokumenter, herunder transferaftalen, spillerens nye kontrakt, en erklæring på, at den afgivende klub ikke har nogen tredjepartsrettigheder over spillerens økonomiske rettigheder m.v. Når alle oplysninger matcher, og alle dokumenter er uploadet, anmoder DBU den udenlandske klubs nationale forbund om en clearing af spillerens ITC – en frigivelse af spillerens spillercertifikat.Det udenlandske forbund skal besvare denne anmodning senest inden for syv dage – enten med en frigivelse eller en afvisning.

I tilfælde af at spillercertifikatet frigives, skal det udenlandske forbund oplyse om en eventuel karantæne, som tages med. Desuden skal forbundet inden for en måned uploade et player passport – et spillerpas indeholdende oplysninger om spillerens klubhistorik siden sit 12. år mhp. at beregne eventuel solidaritetsbidrag eller træningskompensation.Når DBU modtager ITC’et, bekræftes modtagelsen, og transferen er gennemført. Det udenlandske forbund kan også afvise DBU’s forespørgsel, hvis spillerens nuværende kontrakt endnu ikke er udløbet eller blevet gensidigt ophævet. DBU kan anfægte dette ved at indbringe tvisten for FIFA, som skal træffe afgørelse inden for 60 dage. Først derpå kan certifikatet overføres. Hvis forbundet derimod helt undlader at besvare anmodningen, frigives der 15 dage efter anmodningen et provisorisk spillercertifikat, som bliver permanent efter et år. Samme procedure foregår, når en spiller skifter fra en dansk til en udenlandsk klub.

Udgivet
18/01/2019