Danish Superliga

Alka Superliga CSR

CSR-projekter i ALKA Superligaen

Hver af de 14 klubber vil afvikle individuelle CSR-indsamlinger og/eller donationer i forbindelse med klubbernes hjemmekampe. Disse projekter nyder støtte fra vores samarbejdspartner Alka der har doneret en pulje på kr. 250.000 til understøtning af klubbernes gode initiativer.
 

 

Vi fortsætter det gode arbejde med CSR, og har dedikeret runde 16 & 17 i Alka Superligaen til øget fokus på klubbernes CSR-projekter. Så kom på stadion i november og støt op om din lokale klubs CSR-initiativ.

 

 

 

Alka Superliga puljen er lige nu oppe på:  

 

 

 

Additional content: 

FC Nordsjælland - Nordsjællands Hospitals børne- og ungeafdeling har en helt speciel plads i FC Nordsjællands hjerte. Spillerne besøger børnene på hospitalet regelmæssigt og gør alt for at give dem uforglemmelige dage. FCN donerer også penge, som bliver brugt til at forbedre faciliteter. Donationerne sker ofte i samarbejde med klubbens fans, hvor f.eks indtægter fra varme drikke fra en Superliga-kamp bliver doneret til hospitalet. Samarbejdet med hospitalet går mere end 10 år tilbage, og er en del af FC Nordsjællands ’Røde Tråd’, som er baseret på giveback, hvor klubben og dets aktører giver noget tilbage til det de kommer fra. FCN og Right to Dream arbejder med at give spillerne en forståelse for at det er vigtigt at kunne inspirere og hjælpe andre mennesker. De skal være positive rolle-modeller. Alle akademi-spillere skal deltage i giveback initiativer gennem deres tid på akademiet, og nogle spillere starter også deres egne giveback projekter.

  vs   - Runde 17 (26.11.2017).

 

 


FC Midtjylland - Modtageren af donationen er FCM Samfund, der arbejder for at vi gennem sporten kan inspirerer og aktiverer folk. Vi kan skabe et godt og lykkeligt liv – sammen med andre. FCM Samfund arbejder for at give mennesker, der af den ene eller anden grund er udfordret en mulighed for at blive en del af fællesskabet – sporten som motionsmiddel og foreningslivet/klubberne som fællesskab.

  vs  -Runde 17 (27.11.2017).

 

 


Brøndby IF - har stort fokus på ansvarlighed over for samfundet og alle dets interessenter. Det har ført til skabelsen af en ny CSR-indsats for klubben og en relancering af det tidligere CSR-program, Brøndby Cares. Brøndby IF er en klub, der vækker stærke følelser for mange fans i hele Danmark. Det er vi meget taknemmelige for, og derfor ønsker vi også at give noget tilbage til fans i hele landet, til det lokalsamfund, som klubben udspringer fra og til samfundet generelt. Som fodboldklub lever vi af og med samfundet omkring os, og derfor finder vi det helt naturligt at give noget den anden vej.

  vs  -Runde 16 (19.11.2017).

 

 


AC Horsens - BROEN Horsens er en forening (stiftet i 2002), der har som formål at støtte udsatte børn, så de på lige fod med alle andre børn har mulighed for at dyrke fritidsinteresser. BROEN Horsens skaffer midler ved at søge fonde, puljer og private, og foreningen støtter børnene gennem et samarbejde med sagsbehandlere, sundhedsplejersker, SSP, lærere, pædagoger og andre, der har daglig omgang med børn og unge. I 2016 støttede BROEN Horsens 549 børn og unge i hele kommunen til en aktiv fritidsinteresse og et godt fællesskab med andre børn og unge.

  vs  -Runde 16 (19.11.2017).

 

 


 

FC København - Sociale netværk og stærke relationer er ikke kun en stor del af fodbold, det er samtidig også fokusområder for Ungdommens Røde Kors. De mange frivillige i København skaber trygge rammer for børn og unge, og deres gode arbejde gør en forskel for de kommende generationer, så ingen står udenfor, når de skal stå på egne ben. I F.C. København ønsker vi at støtte op omkring dette.

  vs  -Runde 17 (26.11.2017).

 

 


Hobro IK - BROEN Mariagerfjord er en frivillig ulønnet støtteforening og er en lokalafdeling under BROEN Danmark. BROEN Mariagerfjord hjælper lokale børn og unge, hvis forældre ikke har sociale- eller økonomiske ressourcer til deres børns deltagelse i fritidsaktiviteter i klubber og foreninger. Målet med BROEN er at få børn og unge ud blandt andre jævnaldrende, hvor de kan være en del af et positivt fællesskab og et aktivt fritidsliv og dermed få nogle succesoplevelser og en styrket tro på sig selv.

I 2016 støttede foreningen 200 børn og unge i Mariagerfjord kommune til en aktiv fritidsinteresse og et fællesskab med andre børn og unge, blandt andet i Hobro IK.

  vs  -Runde 15 (5.11.2017).

 

 


OB - Danske Hospitalsklovne på H.C. Andersen Børnehospital på OUH – Foreningen Danske Hospitalsklovne er landskendt for at sprede glæde blandt indlagte børn og har eksisteret siden 2003. De arbejder ud fra en grundidé om, at humor, latter og smil fremmer helbredelse. Humor, fantasi og nærvær bliver brugt i arbejdet med at styrke barnets selvværd, til at håndtere sin egen situation, hvilket i sidste ende gør barnets ophold på hospitalet mere overkommeligt. Mange følelser såsom angst, sorg, stress, vrede og hjemve kan opstå både hos børnepatienterne og hos deres familier i forbindelse med indlæggelse og sygdom. Hospitalsklovnene kan med sin blide og lidt naive figur spejle følelserne og få barnet til at løsne op trods af den ubehagelige situation. Ved at fjerne fokus fra sygehuset, medicinen og sygdommen kan hospitalsklovnene ofte skabe et pusterum for de pårørende.

  vs  -Runde 17 (26.11.2017).

 

 


 

AGF - TrygFondens Familiehus ligger nær Aarhus Universitetshospital i Skejby og er et hus for familier med langtidsindlagte børn. Familiehuset danner hjemlige og trygge rammer for børnene og deres familier og giver dem muligheden for at være sammen under en længere indlæggelse. For at skabe de rammer og det frirum for familierne, som de har brug for, er TrygFondens Familiehus afhængig af hjælp fra frivillige samt økonomiske sponsorater og donationer i alle størrelser og former. AGF har de seneste år bakket op om Familiehusets arbejde i form af besøg fra spillertruppen og indsamlinger – og Alka Superliga CSR-indsamlingen vil i år være øremærket dette formål.

  vs   - Runde 18 (01.12.2017)

 

 


AaB - Projektet ”Fra sport til job” drives af AaB’s moderklub AaB af 1885. Projektet er opstået på baggrund af de positive erfaringer, som Brøndby I.F. har gjort sig i det tilsvarende projekt ”Fra bænken til banen”. Det projekt blev sat i gang som et alternativt jobformidlingsprojekt i 2003 – via Brøndby I.F.’s netværk. Omkring 400 nydanskere har fundet vej til arbejdsmarkedet via projektet – en succes som AaB af 1885 ønsker at gøre efter. Målgruppen er primært unge med indvandrerbaggrund, som har tilknytning til AaB af 1885, samt deres forældre. Sekundært borgere med dansk baggrund, som har tilknytning til AaB. Generelt gælder, at borgere som mangler kontakt til uddannelsessystemet eller arbejdsmarkedet er i målgruppen. Formål: Det overordnede formål med projektet er, at borgere med indvandrerbaggrund, bliver bedre integreret i Danmark. Dette via job, praktik, uddannelse og fritidsjobs. AaB’s store virksomhedsnetværk kan i denne forbindelse bidrage positivt til opfyldelse af formålet. Sekundært er formålet at skabe et godt ry og omdømme for både indvandrere i Aalborg Øst og AaB af 1885 som klub, som i gennem dette projekt viser socialt ansvar. 

   vs   -Runde 16 (20.11.2017).

 

 


Lyngby Boldklub - Mind Your Own Business er en organisation med et udviklingsprogram for unge drenge fra udsatte boligområder i alderen 13-17 år. Med iværksætteri som omdrejningspunkt fokuserer programmet på at sætte drengenes mange potentialer i spil. Drengene skal igennem et forløb på otte måneder etablere og drive deres egen mikrovirksomhed. De fleste drenge er etniske minoritets unge, som er i “fare” for at falde ud af systemet og ind i en dårlig løbebane. Mind Your Own Business giver dem et alternativ, der giver dem faglig selvtillid og succesoplevelser i et fællesskab, som man ellers kun finder i idrætsforeninger og lignende.

  vs   -Runde 16 (19.11.2017).

 

 


SønderjyskE - Julemærkehjemmet Fjordmark i Kollund ved Kruså er et projekt i vores egen landsdel, som SønderjyskE meget gerne vil give en ekstra håndsrækning. Julemærkehjemmet Fjordmark gør en kæmpestor forskel for mange børn, som har det svært i livet. Et ophold på Julemærkehjemmet Fjordmark har generelt en varighed på 10 uger, og der er plads til 30 børn i alderen 7 til 14 år af gangen. Julemærkehjemmene modtager generelt rigtig mange henvendelser om ophold, og i perioder er der op til 11 måneders ventetid til at få en plads.”

  vs   -Runde 16 (19.11.2017).

 

 


Silkeborg IF - Børnehjertefonden samler penge ind til hjertesyge børn og deres familier og støtter desuden forskning i børnehjertesygdomme og langsigtet forebyggelse af hjertesygdomme. Børnehjertefondens formål er at støtte forskningen i medfødte hjertesygdomme og være med til at give hjertebørnene et længere og bedre liv. Derudover ønsker fonden at støtte aktiviteter, der kan give børn og unge med hjertefejl og deres familier et bedre liv med en højere livskvalitet, trods sygdommen. Børnehjertefonden og Silkeborg IF har indgået et formelt CSR-samarbejde, der er det første i Danmark mellem Børnehjertefonden og en professionel fodboldklub.

  vs  -Runde 17 (26.11.2017).

 

 


 

FC Helsingør - FC Helsingør har valgt at støtte op om Værestedet Klubbens arbejde. Klubben er et åbent tilbud for borgere med sociale problemer, såsom misbrug, hjemløshed eller psykiske lidelser. Der et indendørs tilholdssted i centrum af Helsingør, hvor man kan få morgenmad hver dag, og et varmt måltid mad en gang om ugen. Derudover har man mulighed for at få lagt en sundhedsplan, som udarbejdes ud fra brugerens definition af hvad et sundt liv er for dem. I Klubben har man mulighed for at være med til at planlægge og deltage i faste ugentlige aktiviteter (fx. bordtennis og svømning), udflugter samt slappe af med diverse brætspil, billard m.m. Personalet kan yde støtte til praktiske gøremål, råd og vejledning, ligesom de til tider kan ledsage brugere til behandling.

   vs   -Runde 17 (25.11.2017).

 

 


Randers FC - Veteranerne i Randers Kommune har deres Veteran Café Randers som et fast holdepunkt, og provenuet fra Alka CSR Dagen den 24. november tilfalder caféens arbejde. Til kampen mod SønderjyskE inviteres alle veteraner og deres pårørende til fodboldkampen, hvor de får deres eget afsnit på en tribune. Veteranerne hyldes på banen inden kampstart. En TV-kändis, Søren Smed fra ”De Rigtige Mænd” er tilknyttet Veteran Caféen Randers og bliver et trækplaster i den mobil pay indsamling, der vil blive aktuel både i sponsor loungen og på lægterne. Søren Smed og Michael Gravgaard skal ping-ponge i sponsor loungen for at animere gæsterne til at donere, og han bliver ligeledes interviewet på stadion. 

  vs   -Runde 17 (24.11.2017).

 

 

FC Nordsjælland - Nordsjællands Hospitals børne- og ungeafdeling har en helt speciel plads i FC Nordsjællands hjerte. Spillerne besøger børnene på hospitalet regelmæssigt og gør alt for at give dem uforglemmelige dage. FCN donerer også penge, som bliver brugt til at forbedre faciliteter. Donationerne sker ofte i samarbejde med klubbens fans, hvor f.eks indtægter fra varme drikke fra en Superliga-kamp bliver doneret til hospitalet. Samarbejdet med hospitalet går mere end 10 år tilbage, og er en del af FC Nordsjællands ’Røde Tråd’, som er baseret på giveback, hvor klubben og dets aktører giver noget tilbage til det de kommer fra. FCN og Right to Dream arbejder med at give spillerne en forståelse for at det er vigtigt at kunne inspirere og hjælpe andre mennesker. De skal være positive rolle-modeller. Alle akademi-spillere skal deltage i giveback initiativer gennem deres tid på akademiet, og nogle spillere starter også deres egne giveback projekter.

  vs   - Runde 17 (26.11.2017).

 

 


FC Midtjylland - Modtageren af donationen er FCM Samfund, der arbejder for at vi gennem sporten kan inspirerer og aktiverer folk. Vi kan skabe et godt og lykkeligt liv – sammen med andre. FCM Samfund arbejder for at give mennesker, der af den ene eller anden grund er udfordret en mulighed for at blive en del af fællesskabet – sporten som motionsmiddel og foreningslivet/klubberne som fællesskab.

  vs  -Runde 17 (27.11.2017).

 

 


Brøndby IF - har stort fokus på ansvarlighed over for samfundet og alle dets interessenter. Det har ført til skabelsen af en ny CSR-indsats for klubben og en relancering af det tidligere CSR-program, Brøndby Cares. Brøndby IF er en klub, der vækker stærke følelser for mange fans i hele Danmark. Det er vi meget taknemmelige for, og derfor ønsker vi også at give noget tilbage til fans i hele landet, til det lokalsamfund, som klubben udspringer fra og til samfundet generelt. Som fodboldklub lever vi af og med samfundet omkring os, og derfor finder vi det helt naturligt at give noget den anden vej.

  vs  -Runde 16 (19.11.2017).

 

 


AC Horsens - BROEN Horsens er en forening (stiftet i 2002), der har som formål at støtte udsatte børn, så de på lige fod med alle andre børn har mulighed for at dyrke fritidsinteresser. BROEN Horsens skaffer midler ved at søge fonde, puljer og private, og foreningen støtter børnene gennem et samarbejde med sagsbehandlere, sundhedsplejersker, SSP, lærere, pædagoger og andre, der har daglig omgang med børn og unge. I 2016 støttede BROEN Horsens 549 børn og unge i hele kommunen til en aktiv fritidsinteresse og et godt fællesskab med andre børn og unge.

  vs  -Runde 16 (19.11.2017).

 

 


 

FC København - Sociale netværk og stærke relationer er ikke kun en stor del af fodbold, det er samtidig også fokusområder for Ungdommens Røde Kors. De mange frivillige i København skaber trygge rammer for børn og unge, og deres gode arbejde gør en forskel for de kommende generationer, så ingen står udenfor, når de skal stå på egne ben. I F.C. København ønsker vi at støtte op omkring dette.

  vs  -Runde 17 (26.11.2017).

 

 


Hobro IK - BROEN Mariagerfjord er en frivillig ulønnet støtteforening og er en lokalafdeling under BROEN Danmark. BROEN Mariagerfjord hjælper lokale børn og unge, hvis forældre ikke har sociale- eller økonomiske ressourcer til deres børns deltagelse i fritidsaktiviteter i klubber og foreninger. Målet med BROEN er at få børn og unge ud blandt andre jævnaldrende, hvor de kan være en del af et positivt fællesskab og et aktivt fritidsliv og dermed få nogle succesoplevelser og en styrket tro på sig selv.

I 2016 støttede foreningen 200 børn og unge i Mariagerfjord kommune til en aktiv fritidsinteresse og et fællesskab med andre børn og unge, blandt andet i Hobro IK.

  vs  -Runde 15 (5.11.2017).

 

 


OB - Danske Hospitalsklovne på H.C. Andersen Børnehospital på OUH – Foreningen Danske Hospitalsklovne er landskendt for at sprede glæde blandt indlagte børn og har eksisteret siden 2003. De arbejder ud fra en grundidé om, at humor, latter og smil fremmer helbredelse. Humor, fantasi og nærvær bliver brugt i arbejdet med at styrke barnets selvværd, til at håndtere sin egen situation, hvilket i sidste ende gør barnets ophold på hospitalet mere overkommeligt. Mange følelser såsom angst, sorg, stress, vrede og hjemve kan opstå både hos børnepatienterne og hos deres familier i forbindelse med indlæggelse og sygdom. Hospitalsklovnene kan med sin blide og lidt naive figur spejle følelserne og få barnet til at løsne op trods af den ubehagelige situation. Ved at fjerne fokus fra sygehuset, medicinen og sygdommen kan hospitalsklovnene ofte skabe et pusterum for de pårørende.

  vs  -Runde 17 (26.11.2017).

 

 


 

AGF - TrygFondens Familiehus ligger nær Aarhus Universitetshospital i Skejby og er et hus for familier med langtidsindlagte børn. Familiehuset danner hjemlige og trygge rammer for børnene og deres familier og giver dem muligheden for at være sammen under en længere indlæggelse. For at skabe de rammer og det frirum for familierne, som de har brug for, er TrygFondens Familiehus afhængig af hjælp fra frivillige samt økonomiske sponsorater og donationer i alle størrelser og former. AGF har de seneste år bakket op om Familiehusets arbejde i form af besøg fra spillertruppen og indsamlinger – og Alka Superliga CSR-indsamlingen vil i år være øremærket dette formål.

  vs   - Runde 18 (01.12.2017)

 

 


AaB - Projektet ”Fra sport til job” drives af AaB’s moderklub AaB af 1885. Projektet er opstået på baggrund af de positive erfaringer, som Brøndby I.F. har gjort sig i det tilsvarende projekt ”Fra bænken til banen”. Det projekt blev sat i gang som et alternativt jobformidlingsprojekt i 2003 – via Brøndby I.F.’s netværk. Omkring 400 nydanskere har fundet vej til arbejdsmarkedet via projektet – en succes som AaB af 1885 ønsker at gøre efter. Målgruppen er primært unge med indvandrerbaggrund, som har tilknytning til AaB af 1885, samt deres forældre. Sekundært borgere med dansk baggrund, som har tilknytning til AaB. Generelt gælder, at borgere som mangler kontakt til uddannelsessystemet eller arbejdsmarkedet er i målgruppen. Formål: Det overordnede formål med projektet er, at borgere med indvandrerbaggrund, bliver bedre integreret i Danmark. Dette via job, praktik, uddannelse og fritidsjobs. AaB’s store virksomhedsnetværk kan i denne forbindelse bidrage positivt til opfyldelse af formålet. Sekundært er formålet at skabe et godt ry og omdømme for både indvandrere i Aalborg Øst og AaB af 1885 som klub, som i gennem dette projekt viser socialt ansvar. 

   vs   -Runde 16 (20.11.2017).

 

 


Lyngby Boldklub - Mind Your Own Business er en organisation med et udviklingsprogram for unge drenge fra udsatte boligområder i alderen 13-17 år. Med iværksætteri som omdrejningspunkt fokuserer programmet på at sætte drengenes mange potentialer i spil. Drengene skal igennem et forløb på otte måneder etablere og drive deres egen mikrovirksomhed. De fleste drenge er etniske minoritets unge, som er i “fare” for at falde ud af systemet og ind i en dårlig løbebane. Mind Your Own Business giver dem et alternativ, der giver dem faglig selvtillid og succesoplevelser i et fællesskab, som man ellers kun finder i idrætsforeninger og lignende.

  vs   -Runde 16 (19.11.2017).

 

 


SønderjyskE - Julemærkehjemmet Fjordmark i Kollund ved Kruså er et projekt i vores egen landsdel, som SønderjyskE meget gerne vil give en ekstra håndsrækning. Julemærkehjemmet Fjordmark gør en kæmpestor forskel for mange børn, som har det svært i livet. Et ophold på Julemærkehjemmet Fjordmark har generelt en varighed på 10 uger, og der er plads til 30 børn i alderen 7 til 14 år af gangen. Julemærkehjemmene modtager generelt rigtig mange henvendelser om ophold, og i perioder er der op til 11 måneders ventetid til at få en plads.”

  vs   -Runde 16 (19.11.2017).

 

 


Silkeborg IF - Børnehjertefonden samler penge ind til hjertesyge børn og deres familier og støtter desuden forskning i børnehjertesygdomme og langsigtet forebyggelse af hjertesygdomme. Børnehjertefondens formål er at støtte forskningen i medfødte hjertesygdomme og være med til at give hjertebørnene et længere og bedre liv. Derudover ønsker fonden at støtte aktiviteter, der kan give børn og unge med hjertefejl og deres familier et bedre liv med en højere livskvalitet, trods sygdommen. Børnehjertefonden og Silkeborg IF har indgået et formelt CSR-samarbejde, der er det første i Danmark mellem Børnehjertefonden og en professionel fodboldklub.

  vs  -Runde 17 (26.11.2017).

 

 


 

FC Helsingør - FC Helsingør har valgt at støtte op om Værestedet Klubbens arbejde. Klubben er et åbent tilbud for borgere med sociale problemer, såsom misbrug, hjemløshed eller psykiske lidelser. Der et indendørs tilholdssted i centrum af Helsingør, hvor man kan få morgenmad hver dag, og et varmt måltid mad en gang om ugen. Derudover har man mulighed for at få lagt en sundhedsplan, som udarbejdes ud fra brugerens definition af hvad et sundt liv er for dem. I Klubben har man mulighed for at være med til at planlægge og deltage i faste ugentlige aktiviteter (fx. bordtennis og svømning), udflugter samt slappe af med diverse brætspil, billard m.m. Personalet kan yde støtte til praktiske gøremål, råd og vejledning, ligesom de til tider kan ledsage brugere til behandling.

   vs   -Runde 17 (25.11.2017).

 

 


Randers FC - Veteranerne i Randers Kommune har deres Veteran Café Randers som et fast holdepunkt, og provenuet fra Alka CSR Dagen den 24. november tilfalder caféens arbejde. Til kampen mod SønderjyskE inviteres alle veteraner og deres pårørende til fodboldkampen, hvor de får deres eget afsnit på en tribune. Veteranerne hyldes på banen inden kampstart. En TV-kändis, Søren Smed fra ”De Rigtige Mænd” er tilknyttet Veteran Caféen Randers og bliver et trækplaster i den mobil pay indsamling, der vil blive aktuel både i sponsor loungen og på lægterne. Søren Smed og Michael Gravgaard skal ping-ponge i sponsor loungen for at animere gæsterne til at donere, og han bliver ligeledes interviewet på stadion. 

  vs   -Runde 17 (24.11.2017).